1907 rok Wschodnioniemiecka gazeta budowlana
Przedstawiony został w tej gazecie budowlanej opis nowoczesnego i ciekawego architektonicznie budynku katolickiej szkoły żeńskiej Nr 4 w gminie Rosdzin czyli Roździeń. Wieś liczyła wtedy 9000 tyś. mieszkańców a głównym źródłem utrzymania ludności były trzy pobliskie kopalnie.
Oprócz ciekawego opisu budynku szkoły wewnątrz jak i na zewnątrz znajdziecie w artykule także takie perełki jak to, że obecny szalet miejski należał wtedy do szkoły.
Szalet jak na tamte czasy
Czytaj
 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

Odwiedziny...

od 1 września 02: 6027509

Reklama

Jesteś tutaj: Strona główna arrow RODO
BIP PDF Drukuj Email
Redaktor: Maciej Bachara   
03.09.2018.

RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych VI Liceum ogólnokształcącego im. Jana Długosza jest:

Pani Patrycja Kaczmarczyk

Dane teleadresowe:

te. 32 60 61 328

email:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

               Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) dalej zwanym RODO, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że:

            

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Katowicach, 40-389 Katowice, przy ul. Lwowska 2 reprezentowane przez p.o. Dyrektora - mgr Macieja Bacharę, adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel. 32 256-81-80.
  2. Inspektorem ds. ochrony danych jest Pani Patrycja Kaczmarczyk, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel. 32 606-13-28.
  3. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne i będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie art. 6 ust.1 pkt c RODO oraz realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji obowiązku nauki, okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, a także realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania                            i poprawiania, a także uzyskania informacji o celu przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody                             w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed wycofaniem zgody, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  6. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Warszawa, ul. Stawki 2.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa oraz zawartych umów na powierzenie danych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Klauzula informacyjna dotycząca szkolnego profilu na portalu Facebook
 
Reklama