Katowicka Karta Mieszkańca
Katowicka Karta Mieszkańca
Ulotka KKM uczniowie
Ulotka KKM rodzice
 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

Odwiedziny...

od 1 września 02: 6705530

Reklama

Jesteś tutaj: Strona główna arrow Mediacje rówieśnicze
Mediacje rówieśnicze PDF Drukuj Email
30.08.2020.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI 19 październik 2023

Od 16 do 20 października 2023 roku w naszej szkole obchodzimy Międzynarodowy Tydzień MediacjiImage Image Image Image

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI 20 październik 2022

Od 17 do 21 października 2022 roku w naszej szkole obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Mediacji


Quiz z okazji Tygodnia Mediacji

Ulotki informacyjne o mediacji:
Mediacje
Mediacje w sprawach rodzinnych
Mediacje w sprawach gospodarczych
Mediacje w sprawach cywilnych i z zakresu prawa pracy
Mediacje karneImage

Budujemy porozumienie


Mediacja to sposób na wypracowanie przez strony rozwiązania
sporu, w drodze dobrowolnych, poufnych rozmów prowadzonych
przy udziale bezstronnej osoby – neutralnego mediatora, który
wspiera przebieg komunikacji, łagodzi napięcia i pomaga
w osiągnięciu porozumienia, a także w zawarciu ugody.

W mediacji nie ma przegranych


Mediacja plakat MDM2022 w formacie PDF
Mediacje ulotka MDM2022 w formacie PDF

ImageMIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI 21 październik 2021

Od 18 do 22 października 2021 roku w naszej szkole obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Mediacji

Image

Plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji w formacie PDF
Ulotka promująca Międzynarodowy Dzień Mediacji w formacie PDF

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

Celem programu Mediacji rówieśniczych jest propagowanie idei mediacji w środowisku szkolnym.

Żyjemy w społeczeństwie, które niestety staje się coraz bardziej konfliktowe. Często zamiast dążyć do rozwiązania, brniemy w przeciwnym kierunku, prowadząc do zaognienia – eskalacji konfliktu. Nierozwiązane konflikty zaś mogą stanowić przyczynę agresji. Istotne jest więc, żeby nasza młodzież potrafiła radzić sobie w trudnych sytuacjach. Z pomocą przychodzi tutaj Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów. Mediator to pośrednik w sporze, który pozwala osobom dojść do porozumienia - ugodowego załatwienia sprawy. Młodzież biorąca udział w programie posiądzie wiedzę na temat mediacji, podstaw dobrej komunikacji oraz psychologii konfliktu.

Mediacja to dobrowolna i poufna pozasądowa metoda rozwiązywania konfliktu, prowadząca do ugody.

Mediator to bezstronna osoba trzecia ,do której zwrócono się z prośbą o przeprowadzenie mediacji.

Podstawowym zadaniem mediatora jest przeprowadzenie procesu mediacji w sposób ułatwiający komunikację między stronami (osobami) sporu, umożliwiając tym ugodowe załatwienie sporu.

W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

Zasady mediacji:

Dobrowolność - strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym; nikt nie może nas zmusić do uczestnictwa w mediacji, a decydując się na mediację możemy zrezygnować na każdym etapie jej prowadzenia.

Bezstronność - strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo, mediator nie może popiera żadnej ze stron (osób) zaangażowanej w spór.

Neutralność - mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony; mediator nie czerpie żadnych korzyści z tego, co jest przedmiotem sporu, a także sposobu lub formy zawarcia ugody.

Poufność - przebieg postępowania mediacyjnego jest objęty tajemnicą.

Akceptowalność - strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia; na początku mediacji mogą uzgodnić z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.

Cel mediacji

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze.

Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami, co jest tym łatwiejsze do osiągnięcia, że osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu. Nikt nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

Zalety mediacji

Mediacja:

- służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich, sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego,

- zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami, pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,

- zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,

- zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,

- pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,

- zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,

- zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,

- przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,

- przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym,

- realizuje konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwaną potocznie prawem do sądu, w praktyce zaś rozumianą nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sądowych, ale także alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów.

Standardy mediacji rówieśniczych

Image
Image


Mediacja ulotka (wersja PDF)

Image

Regulamin konkursu Więcej informacji o konkursie

 

              

            

Zmieniony ( 25.09.2023. )
 
Reklama