Konkurs superhero women
Konkurs ,,NAJCIEKAWSZE SYLWETKI KOBIET NA PRZESTRZENI DZIEJÓW CZYLI SUPERHERO WOMEN” Więcej informacji: Plakat
 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

Odwiedziny...

od 1 września 02: 7100165

Reklama

Jesteś tutaj: Strona główna arrow Mediacje rówieśnicze
Mediacje rówieśnicze PDF Drukuj Email
30.08.2020.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI 19 październik 2023

Od 16 do 20 października 2023 roku w naszej szkole obchodzimy Międzynarodowy Tydzień MediacjiImage Image Image Image

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI 20 październik 2022

Od 17 do 21 października 2022 roku w naszej szkole obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Mediacji


Quiz z okazji Tygodnia Mediacji

Ulotki informacyjne o mediacji:
Mediacje
Mediacje w sprawach rodzinnych
Mediacje w sprawach gospodarczych
Mediacje w sprawach cywilnych i z zakresu prawa pracy
Mediacje karneImage

Budujemy porozumienie


Mediacja to sposób na wypracowanie przez strony rozwiązania
sporu, w drodze dobrowolnych, poufnych rozmów prowadzonych
przy udziale bezstronnej osoby – neutralnego mediatora, który
wspiera przebieg komunikacji, łagodzi napięcia i pomaga
w osiągnięciu porozumienia, a także w zawarciu ugody.

W mediacji nie ma przegranych


Mediacja plakat MDM2022 w formacie PDF
Mediacje ulotka MDM2022 w formacie PDF

ImageMIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI 21 październik 2021

Od 18 do 22 października 2021 roku w naszej szkole obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Mediacji

Image

Plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji w formacie PDF
Ulotka promująca Międzynarodowy Dzień Mediacji w formacie PDF

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

Celem programu Mediacji rówieśniczych jest propagowanie idei mediacji w środowisku szkolnym.

Żyjemy w społeczeństwie, które niestety staje się coraz bardziej konfliktowe. Często zamiast dążyć do rozwiązania, brniemy w przeciwnym kierunku, prowadząc do zaognienia – eskalacji konfliktu. Nierozwiązane konflikty zaś mogą stanowić przyczynę agresji. Istotne jest więc, żeby nasza młodzież potrafiła radzić sobie w trudnych sytuacjach. Z pomocą przychodzi tutaj Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów. Mediator to pośrednik w sporze, który pozwala osobom dojść do porozumienia - ugodowego załatwienia sprawy. Młodzież biorąca udział w programie posiądzie wiedzę na temat mediacji, podstaw dobrej komunikacji oraz psychologii konfliktu.

Mediacja to dobrowolna i poufna pozasądowa metoda rozwiązywania konfliktu, prowadząca do ugody.

Mediator to bezstronna osoba trzecia ,do której zwrócono się z prośbą o przeprowadzenie mediacji.

Podstawowym zadaniem mediatora jest przeprowadzenie procesu mediacji w sposób ułatwiający komunikację między stronami (osobami) sporu, umożliwiając tym ugodowe załatwienie sporu.

W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

Zasady mediacji:

Dobrowolność - strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym; nikt nie może nas zmusić do uczestnictwa w mediacji, a decydując się na mediację możemy zrezygnować na każdym etapie jej prowadzenia.

Bezstronność - strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo, mediator nie może popiera żadnej ze stron (osób) zaangażowanej w spór.

Neutralność - mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony; mediator nie czerpie żadnych korzyści z tego, co jest przedmiotem sporu, a także sposobu lub formy zawarcia ugody.

Poufność - przebieg postępowania mediacyjnego jest objęty tajemnicą.

Akceptowalność - strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia; na początku mediacji mogą uzgodnić z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.

Cel mediacji

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze.

Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami, co jest tym łatwiejsze do osiągnięcia, że osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu. Nikt nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

Zalety mediacji

Mediacja:

- służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich, sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego,

- zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami, pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,

- zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,

- zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,

- pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,

- zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,

- zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,

- przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,

- przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym,

- realizuje konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwaną potocznie prawem do sądu, w praktyce zaś rozumianą nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sądowych, ale także alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów.

Standardy mediacji rówieśniczych

Image
Image


Mediacja ulotka (wersja PDF)

Image

Regulamin konkursu Więcej informacji o konkursie

 

              

            

Zmieniony ( 25.09.2023. )
 
Reklama